Sunday, April 3, 2016

Bài báo: Jung Tae Woo, "Vợ tôi trông giống Sulli? Với tôi cô ấy là Jessica Alba"

Nguồn: Ilgan Sports - Naver

1. [+12,144, -66] Nhưng trông giống Sulli thật ấy

2. [+8,407, -55] Lần đầu tiên tôi biết mặt cô ấy, giống Sulli thật  

3. [+7,934, -66] Uầy, không hi vọng lắm nhưng đúng là y chang  ㅋㅋㅋ

4. [+4,582, -71]  Ừ, như hai chị em

5. [+954, -34] Dáng mặt và các nét đều giống nhau, nhưng chị ấy xinh hơn Sulli chứ  

6. [+620, -2] Uầy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ôi giống thật  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thường mình chẳng đồng ý với mấy bài báo về bản sao này nọ đâu nhưng phải công nhận cái này ㅋㅋㅋ

7. [+679, -30] Xinh hơn Sulli nhé...

-

Nguồn: Nate

1. [+1,094, -11] Giống, nhất là hình đầu tiên  

2. [+860, -13] Có thần thái giống Sulli, xinh thật

3. [+759, -25]  Đẹp hơn Sulli, con trai họ cũng rất dễ thương  ㅠㅠ

4. [+41, -1] Định phản đối nhưng giống thật nên em đi ra đây  

5. [+30, -1] Tưởng lại giật tít câu view, nào ngờ y hệt   

Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment