Saturday, April 9, 2016

Bài báo: IOI Jung Chaeyeon đi bầu cử nhưng... đã có chuyện gì vậy?Nguồn:  Star News - Nate

1. [+532, -51] Nhưng sao thấy bạn này ngu ngu ㅋㅋㅋㅋ

2. [+450, -41] Còn chưa có giấy mời đi bầu cử thì vác xác tới làm gì?   ㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+350, -20] Chắc tưởng 20 tuổi rồi là cứ thế đi bầu cử thôi   ㅋㅋ

4. [+30, -0] Nghe có mùi PR cho nhóm

5. [+27, -9] Sao lại không biết được nhỉ? Có mấy ai bị nhầm nhọt sang trồng trọt thế này đâu..

6. [+24, -2] Bọn khờ... Mấy ông chưa nhận ra chiêu trò của Kwang Soo à?  

7. [+22, -3] Media play thành công~

8. [+19, -0] Sặc mùi media play

9. [+18, -0] Mình là fan của IOI nhưng PR kiểu này là không nên cơm cháo gì đâu   ㅋㅋㅋ

10. [+17, -12] Trông cô bé hơi ngốc một chút, nhưng nhiệt tình đi bầu cử thế thì sao lại bị ném đá nhỉ   ㅋㅋㅋ còn hơn mấy đứa không đi nhé

Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment