Friday, April 15, 2016

Bài báo: EXO Chanyeol góp giọng trong album solo đầu tay của Yesung


Nguồn: X Sports News - Naver


1. [+237, -38] Chanyeol...?

2. [+253, -42] "Thưa ngài chủ tịch Lee Soo Man, xin lỗi nhưng em sẽ chiến hip hop đây ạ..."  s

3. [+180, -34] Rap... góp giọng... hmmm..

4. [+96, -9] Yesung-ah, chúng em đã chờ biết bao lâu nay ㅠㅠㅠ  giai điệu   hay lắm ạ

5. [+40, -0] Hóng solo của Yesung, cố lên~~~

6. [+76, -14] Giọng Yesung đang hay, thêm cậu ta vào làm gì...

7. [+33, -0]  Bài hát solo của Yesung, Here I Am, cùng thành công daebak nào~~~~~

8. [+38, -2]  Album lần này có 3 bài anh ấy tự sáng tác đấy  ㅜㅜㅜ cả bài chủ đề luôn


Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment