Friday, April 29, 2016

Bài báo: Bài hát mới của Twice dính nghi án phân biệt giới tính
Nguồn: Herald Econ - Nate

1. [+1,239, -67] Nói nhăng cuội gì đấy, ông đây đang bực mình vì 6/5 không được nghỉ thì chớ2. [+1,169, -56] Trời đã nóng lắm rồi còn sồn sồn lên làm gì

3. [+845, -53] ㅋㅋㅋㅋㅋ Bài này có nội dung gì vậy

4. [+26, -1] Có thời gian càm ràm về mấy vụ này thì hãy chăm chút nâng cao năng lực bản thân đi

5. [+25, -1] Có mỗi chuyện cỏn con mà cũng khó ở thế này thì sống trên đời thế nào được

6. [+23, -0] Thôi bỏ đi được chưa? Đọc mãi phát bực

7. [+18, -1] Đời có bao nhiêu thứ nhưng cứ phải lôitụi nhỏ lên cơ

8. [+17, -0] Có thế này thôi mà cũng bực bội thì không hiểu các mẹ sống kiểu gì?


Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment