Tuesday, April 5, 2016

Bài báo: 'Abnormal Summit' Zhang Yuan khẳng định độ nổi tiếng của Ji Suk Jin tại Trung Quốc. "anh ấy nổi daebak luôn"Nguồn:   Xports News - Naver

1. [+2344, -47] Em còn tưởng hyung Mũi To nói điêu trên Radio Star cơ ㅋㅋㅋㅋ

2. [+2203, -43] Running Man bên đó khủng phết nhỉ


3. [+1940, -117] Bởi vậy nên mãi mà Running Man vẫn chưa bị hủy show ở Hàn hả 

4. [+2109, -209] Yoo Jae Suk đã giúp rất nhiều người

5. [+201, -13] Đời người ai biết được chữ ngờ... Hồi trước ổng đâu có tiềm năng để bật lên đâu. Mấy năm trước ổng buồn vì không được giải nên PD còn làm hẳn một tập đặc biệt dành cho Ji Suk Jin luôn... 

6. [+180, -6] Chưa từng nghĩ ông chú MC của Star Golden Bell có thể nổi như ngày hôm nay  ㅋ

Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment