Saturday, April 2, 2016

[Instiz] 11 thành viên chính thức của Produce 101 cuối cùng cũng được xác nhận
Nguồn: Instiz

#11 Yoo Yeonjung
#10 Im Nayoung#9 Kang Mina#8 Kim Doyeon#7 Jung Chaeyeon#6 Pinky#5 Kim Sohye#4 Kim Chungha#3 Choi Yoojung#2 Kim Sejung#1 Jun Somi
-
1.Quào TT____TT Cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều vất vả rồi

2. Chúc mừng em Somi à TT_TT tất cả đều làm tốt lắm

3. Somi có tận 850k+ lượt bình chọn liền TT_TT Giỏi quá bé ơi

4. Yeonjung-ieee TT_TT

5. Sohye-yah, Somi-yah, Yeonjung-ah, Chungha-yah TT_TT vất vả cho mấy đứa rồi

6. Yoojung và Doyeon TT___TT Chế có thể nhẹ lòng rồi TT_TT Yêu hai đứa

7. Tất cả đã làm tốt lắm TT___TT thực sự từng cá nhân đều quý giá mà TT_TT Các em thực tập sinh còn lại cũng tuyệt lắm TT____TT

8. Yoojung làm được rồi TT_TT Nhẹ hết cả người

--
Nguồn: pannchoa

No comments:

Post a Comment