Friday, March 25, 2016

Pann: Tóc búi hai bên đáng yêu của Qri==

1. [+53, -1] Cô nàng nên biết làm thế nào cho đúng tuổi chút chứ, make up với quần áo như kiểu vẫn đang lạc lối trong thời trang ulzzang mấy năm 90 ấy

2. [+40, -1]  Hơi lố rồi;; đến giờ này vẫn mấy up kiểu gần 20 năm trước hả?

3. [+39, -1] Lúc nào cũng thấy chị này cưa sừng làm nghé

4. [+7, -0]  Để tự nhiên là đẹp nhất, vậy mà cứ thích làm quá lên

5. [+7, -0] Ăn mặc cho hợp tuổi đê thím ei

-
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment