Wednesday, March 16, 2016

Pann: Sự khác biệt giữa nam và nữ (100% đồng cảm)
Nữ: Không có giày để đi...
Nam: Không có gì để xem... (TN: xem gì thì các mẹ hiểu rồi ha)

Phản hồi bài viết: [+121][-21]

=====

1.[+175,-1] Thêm một điểm nữa: Anh rên có được không? (TN: Câu này dành cho nam)

2.[+30,-2] Á đù thớt nói chuẩn vãi.. 

3.[+16,0] Mấy thằng con trai học dốt như bò nhưng mà riêng khoản sắp xếp các thể loại thì chuyên nghiệp vãi

4.[+14,0] Mọi người hãy nhận ra vấn đề quan trọng hơn đi... mấy cô này toàn đi guốc chứ không có đôi giày thể thao nào cả..  ㅋ

5.[+11,0] Ơ sao em thấy mình giống cả hai bên..

6.[+11,-4] Chuẩn y  ㅋㅋㅋㅋ  đm dạo này chẳng có phim nào đặc sắc đáng xem cả 

-
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment