Saturday, March 19, 2016

[Pann] Quào không biết các mẹ đã nhìn thấy cái này chưa???

Kim Yoojung có phải là con người không đấy?

Phản hồi bài viết
[+625][-73]
1. [+99][-7] Em ấy có thần thái của Estearn Elsa

2. [+71][-2] Uầy... Câm nín luôn ㅋㅋㅋ Em cùng tuổi với bạn ấy các chế ạ ..ㅎㅎㅎㅎㅋㅋㅋㅌㅋ

3. [+60][-4] Điên cmnr, save đống ảnh này ngay và luôn

4. [+28][-3] http://goo.gl/O5DbvR
Thực tình, không cẩn thận là bị em này làm vỡ tim chứ chẳng chơi

5. [+22][-0] Ở SIA, Kim Yoo Jung bảo em ấy không phải Elsa mà là kẹo bông gòn cơ? ㅠㅠㅠㅠ Thích em ấy chết mất

6. [+15][-2] Ở độ tuổi 20, tớ nghĩ Yoo Jung sẽ có phong thái của Jun Jihyun. Vẻ ngoài của ẻm độc đáo và vầng hào quang bao quanh em ấy đem lại cảm giác giống Jun Jihyun...
-----
Credit: http://goo.gl/VYg8P1

No comments:

Post a Comment