Thursday, March 24, 2016

Pann: Nam nữ thần tượng nào mà chemistry đỉnh nhỉ

Với tớ thì là Baekhyun - Taeyeon


Phản hổi bài viết: [+71][-205]

1. [+121, -10] Huyền thoại phải là WG - BB chứ nhỉ2. [+116, -7] Kwon Jiyong với Ahn Sohee chính là tường thành3. [+69, -13] Yoong-Suz!!!!


4. [+55, -1] Sohee Krystal5. [+53, -16] Kai Krystal6. [+50, -5] Biết là nhiệm vụ bất khả thi nhưng em vẫn mong được ngắm một bộ ảnh Slytherin của Sehun Krystal với Nam Taehyun7. [+41, -2] Yoong - Suz là chân lí nè ㅠㅠㅠㅠㅠ ước gì đôi này thân nhau8. [+38, -20] Somi với Vernon!!9. [+33, -6] Joy - Yook Sungjae10. [+33, -6] Taeyeon Irene11. [+31, -6] Cả em và đám bạn đều phải ghi nhận cặp này...

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment