Monday, March 28, 2016

Pann: Họ có chung một dáng khuôn mặt


Người đẹp tự nhiên mỗi người một đường nét riêng

Những kiểu khuôn mặt tự nhiênCòn đây là hàng nhựaPhản hồi bài viết: [+203][-8]

====

1.[+98,0] Bởi vì gọt hết cả hàm đi rồi chứ sao. Nếu gọt nhẹ nhàng hơn thì sẽ đẹp hơn nhiều lắm

2.[+81,-1] Trông như UFO 

3.[+79,0] Người đẹp tự nhiên bao giờ chẳng lộng lẫy hơn 

4.[+47,-1] Nana mà tự nhiên nỗi gì?

5.[+46,-1] Nana cũng gọt cằm rồi.. Jessica, Shin Se Kyung, vân vân và mây mây... mấy đứa trông 'tự nhiên' đấy đều dao kéo cả

6.[+28,0] Không chỉ mặt đâu, mắt mũi gì cũng giống y hệt nhau

Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment