Friday, March 25, 2016

Pann: Con trai và con gái có thể làm bạn được không?


Có thể hay không?

=

1. [+189, -14] Không được đâu, dĩ nhiên là thớt có thể ở chung nhóm và chơi với các bạn khác giới được rồi, nhưng dừng lại ở mức đó thôi, còn nếu chỉ có 2 người với nhau thì thể nào cũng thành couple cho coi. Ai lại đi chơi và làm bạn với người khác giới khi chỉ có 2 người cơ chứ ㅌㅋㅋㅋㅋㅋ 

2. [+106, -10] Không thể ㅎㅎ

3. [+58, -146] Có thể chứ. Tớ có một người bạn như thế ngoài đời đó. Tớ cũng có bạn trai nữa... Bạn tớ rất tốt với tớ và bọn tớ chơi với nhau... Và anh người yêu tớ không giận về việc đó đâu, tớ nghĩ hai người khác giới làm bạn với nhau là có thể đấy chứ

4. [+49, -2] Nếu còn nhỏ thì dĩ nhiên là có thể làm bạn được rồi, nhưng nếu thớt nghĩ về cuộc đời mình thì thớt sẽ không bao giờ nói có thể được đâu...

Credit: Pannchoa

No comments:

Post a Comment