Sunday, March 20, 2016

Pann: Choi Yoojung đổ cái rầm vì B1A4 Jinyoung


Choi Yoojung: Em nghĩ em thích anh ấy mất rồi. *Jinyoung sunbaenim em yêu anh*
Jinyoung: Yoojung-ssi ơi em có mệt không?

Choi Yoojung: *kyah*

Phỏng vấn Choi Yoojung: Lúc anh ấy gọi tên em, em quỳ luôn.-Phản hồi bài viết: [+817, -41]1, [+370, -3] “Yoojung-ssi ơi em có mệt không?” Nói thật chứ ai nghe câu đấy tim chả thòng tới rốn. Sao tên mình không phải là Yoojung nhỉ2, [+234, -4] Jung-tử-tế Jung-tử-tế Jung-tử-tế Jung-tử-tế Jung-tử-tế anh ơi làm ơn bớt tử tế đi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ3, [+201, -5] Ôi em gái kia nhìn như trẻ con ấy nhỉ, đáng eoㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ4, [+82, -1] Thiệt chứ chỉ có mình Jinyoung mới làm được thế thôi ♡

5, [+60, -1] Mình chỉ là EXO-L thôi mà cũng biết tại sao mọi người cứ thét gào “Jung-tử-tế” nè… L úc thấy anh ấy hỏi “Yoojung-ssi ơi em có mệt không?” mình cũng muốn cải tên thành Yoojung đó…6, [+48, -1] Đích thực là Jung-tử-tế ♡
7, [+48, -1] Yoojung-ah mời em vô fandom… .♡

Credit: http://pann-choa.blogspot.com/2016/03/enter-talk-choi-yoojung-falling-over.html


No comments:

Post a Comment