Monday, March 21, 2016

Pann: Ba cái tên mà bạn hay gặp nhất?Thớt chọn Dabin, Yoojin, Jihyun

-

1. [+380, -7]  Sau tất cả, Kim Minji vẫn là cái tên thông dụng nhất

2. [+165, -7] Là Jiwon, Minji, Jimin chứ?

3. [+125, -21] Chưa gặp đứa nào tên Dabin luôn

4. [+80, -0] Yoojin.  Em có quen Jung Yoojin, Heo Yoojin, Jun Yoojin, Lee Yoojin, Park Yoojin, Kang Yoojin.

5. [+58, -2] Kim Minji. Lớp nào cũng có một đứa tên Kim Minji.

6. [+57, -0] Người bạn quốc dân, Kim Minji

7. [+44, -0] Minji, Jieun, Yoojin

8. [+38, -0] Yejin cũng hay gặp phết

9. [+35, -0] Soohyun với Sooyeon. Năm ngoái lớp em có hai Soohyun và một Sooyeon.

10. [+35, -0] Minji với  Yoojin

11. [+33, -0] Công nhận thấy nhiều Soobin lắm nha

12. [+30, -0] Minjung. Em quen sơ sơ 5 đứa Kim Minjung rồi.

13. [+23, -0] Jieun. Lớp mình có cỡ 5 đứa Jieun lận, đi học khổ lắm các bác ạ... huhu...

14. [+22, -1] Minji cũng nhiều, Jihye thì siêu lắm. Em biết mấy đứa tên Kim Jihye, Lee Jihye, Park Jihye, Seo Jihye, Seok Jihye, Shin Jihye, Yoo Jihye, Kang Jihye,  Bae Jihye.

15. [+18, -0] Seoyeon và  Seoyoung đều thông dụng cả.

-
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment