Tuesday, March 22, 2016

Instiz: Nữ diễn viên đáng lẽ sẽ nhận vai của Song Hye Gyo trong Dots

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết: +11

=


- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ trông như thật mới chết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- hul...  mình thích Lee Kwang Soo nhưng tí thì ọe  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Uầy... Xinh vãi.. mình mê chị này ghê! ㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ clgt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋ hài cái là trông rất tự nhiên nhé ㅋㅋ

- Sốc thật ㅋㅋㅋ Kwangsoo ssi và  Joongki ssi là bạn thân mà ㅋㅋ

- ehhhhhㅋㅋㅋ đứa nào chỉnh chuẩn vậy ㅋㅋ

- Hú hồn hà ㅋㅋ nhìn biểu cảm của Quăng Su kìa

- Thánh photoshop ㅋㅋ

Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment