Instiz: Những idol sẽ xuất hiện trong SMTM5Starship trainee Gun


YG trainee One


Astro Jinjin


UniQ Seungyeon


ToppDogg Atom, Yano, Jenissi

=

 - One ㅠㅠ

 - ToppDogg, hóng ghê

 - Gun ㅠㅠㅠㅠ

 - Mong đợi vào Gun và ToppDogg!!!

 - Gunhee fighting!

 - Gun ㅠㅠㅠ Gunhee ㅠㅠ agu ㅠㅠ Thằng bé là em họ của Winner Mino đó và em ý rap hay cực luôn, làm ơn chú ý tới ẻm nhé ㅠㅠ

 - Gun vẫn thuộc Starship à??? Tui cứ tưởng sau No Mercy thì bọn họ loại hết mọi người rồi chứ...

 - Trời ơi Gun-ah ㅠㅠㅠ Gun-ah hãy chiến thắng nhé

 - One ㅠㅠㅠ Anh vẫn sống sót ㅠㅠㅠ

 - Gun! Mị có lần tình cờ xem chương trình của họ và sau đó khóc hết nước mắt luôn!

Credit: PC

0 comments:

Post a Comment