Monday, March 28, 2016

Instiz: Hai nhóm đã tạo trận chiến buồn cười trong cộng đồng fan
Line friends

vsKakao friends

Phản hồi bài viết: +7

=====

- Ngày xưa ghét thành viên mới Ryan của Kakao lắm (TN: gấu nâu) nhưng giờ tui mê ổng nhất nè  ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Kakao jjang... Muzi (TN: thỏ trắng) quá ngầu luôn 

- Line jjang 

- Sao có thể so với Kakao Friends được chứ... Ryan... Ai lớp diu 

-  Yêu lắm Ryan nâu ơi 

- Thích Sally của Line (TN: vịt vàng) nhưng Muzi quá ngầu nha   ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Kakao jjang
- Đương nhiên là Kakao rồi

- Apeach, xin nhận lấy trái tim này

- Ryan bao ciu

- Kakao jjang!! 


Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment