Wednesday, March 23, 2016

Ilgan Sports - Naver: [Độc quyền] 'Xu hướng' Park Bogum sẽ xuất hiện bất ngờ trên 'Running Man'


1. [+2,270, -131] Gì cơ??? Này trông cậu này cười ngơ chết đi được nhưng biết đâu lại cũng giỏi chạy nhảy ấy nhỉ?


2. [+1,759, -121] Ỏ ㅋㅋㅋㅋㅋ hay đấy ㅋㅋㅋㅋ

3. [+1,471, -117] Thật luôn? Oa~~~ tuyệt ~~

4. [+1,338, -112] Bogum-ahㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

5. [+441, -58] Giỏi lắm Bogum ㄷㄷㄷㄷ tớ sẽ xem

6. [+436, -57] Uồi... thế này thì phải xem rồi ♥

7. [+401, -56] Ưng ㅠㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅠ

8. [+352, -53] Trời ạ~ không thể tin nổi anh ấy sẽ đi RM.. tưởng tượng cảnh anh ấy mang bảng tên đã thấy vui rồi ㅎㅎ cảm ơn RM nhé

9. [+336, -53] Đó giờ RM vẫn cố mời Bogum mà, cuối cùng cũng được!! Hóng quá
_

Credit: kkuljaem
Mở ask tại địa chỉ: http://ask.fm/NetizenbuzzVtrans. Mọi thắc mắc, chất vấn, tâm tình... xin mời gửi về đây.

No comments:

Post a Comment