Friday, March 25, 2016

Daum cafe: Tại sao những thói quen lại rất đáng sợ
- Ôi đệch, hài quá má ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Lúc sau anh ý cười nhìn đáng yêu quá đi

- Chính ảnh còn tự thấy bối rối cơ mà

- Để ý thấy có cái bật lửa ở bên cạnh kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Dù sao thì Jun Jin vẫn rất là sexy

- Làm sao mà chàng vẫn có thể cute được thế này cơ chứ? ㅋㅋㅋㅋ

Credit: Kkuljaem

No comments:

Post a Comment