Thursday, March 31, 2016

Bài báo: Thân hình chưa qua chỉnh sửa của Gain đã đẹp tới mức này rồi "quần siêu ngắn và đôi chân như búp bê"Nguồn: Newsen - Nate

1. [+779, -23] Có mà chưa qua chỉnh sửa 

2. [+678, -16] Người Gain đẹp thật đấy, nhưng hình này đúng là dối trá 


3. [+493, -15] Chân muốn dài tới mức này thì ít cũng phải 1m65... đừng tưởng bọn này ngu nhé  

4. [+24, -4] Top 3 thím chuyên ra cái vẻ sexy dù chả được như thế:  Gain, Hyorin, Soyu

5. [+24, -1] Chân bị kéo dài hơn quá đấy~~~ ㅋㅋㅋ

6. [+24, -4] Ai cũng biết chị này lùn một mẩu rồi, chẳng hiểu sao còn cố photoshop cho sai sự thật đi như thế nhỉ. Ca sĩ thì cứ hát đi...  

7. [+23, -0] Gain đã thần kỳ cao thêm 20cm    ㅋㅋㅋㅋ

8. [+19, -1] Cái bà ajumma này... suốt ngày mặc xi líp chụp hình thôi tsk tsk

9. [+19, -1] Nhìn hình cứ ngỡ 1m7 cơ

10. [+16, -0] Ống đồng dài tới mức như chân của người 1m7, không chỉnh sửa có mà đi đầu xuống đất  ㅋㅋㅋㅋㅋ


Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment