Thursday, March 17, 2016

Bài báo: Red Velvet Seulgi, "Đứng hạng 71 trong Những khuôn mặt đẹp nhất thế giới? Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ bằng khuôn mặt này"Nguồn: Newsen - Nate

1. [+906, -32] Không tin nổi cái vụ xếp hạng 'đẹp nhất thế giới' từ cái vụ Nana

2. [+694, -15] Đùa chứ thằng nào làm cái xếp hạng đấy thế?

3. [+572, -12] Bảng xếp hạng cả thế giới mà Hàn chiếm phân nửa là tđn?  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+35, -15] Trong giới idol em này cũng có đẹp gì cho cam  ㅋㅋㅋ

5. [+32, -7] Chờ tới ngày dân số thế giới giảm xuống còn 500 người thì chắc được

6. [+27, -7] Anh hi vọng là em không tin cái BXH đấy, ha?

7. [+26, -1] Ơ này, nếu em này mà còn được 71 thì Nana số 1 cũng đáng tin đấy chứ?  ㅋㅋㅋ

8. [+23, -3] Hết Nana rồi tới má này...

Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment