Thursday, March 31, 2016

Bài báo: 'Radio Star' Seolhyun, "Em gặp rất nhiều bình luận ác ý... nhưng giờ em không còn thấy bị tổn thương nữa"Nguồn: OSEN - Naver 

1. [+5,598, -405] Cô ấy nói thế nhưng làm gì có ai mà không buồn chứ. Mọi người làm ơn hãy nghĩ cho cô ấy với.

2. [+4,103, -348] Nói vậy nhưng chắc không phải vậy đâu.... 


3. [+3,700, -377] Mấy đứa đi quá giới hạn thì phải kiện chúng nó ra tòa  

4. [+3,340, -351] Xin đừng ném đá nữa, nếu stress thì đi leo núi rồi tha hồ gào thét ở trển đi 

5. [+462, -80] Tôi đọc ở một bài phỏng vấn nào đó hồi trước thì Seolhyun cũng đọc bình luận nói mình đen... nên từ đó cô ấy bắt đầu trang điểm trắng hơn, xong cuối cùng vẫn bị ném đá  ㅜㅜ

6. [+303, -47] Đâu phải không bị tổn thương nữa, mà là chai sạn với những comment đó rồi, như thế còn nguy hiểm hơn ấy. Cô ấy cứ để nó tích tụ và rồi nhỡ đâu bùng nổ thì... haiz..  

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment