Wednesday, March 16, 2016

Bài báo: Lee Hi, 'Bí quyết để trở nên đẹp hơn? Có lẽ vì tôi đã trưởng thành'


Nguồn: Newsen - Nate


1. [+763, -26] Trưởng thành? Không, vì em đã PTTM

2. [+673, -24] Vì PTTM chứ

3. [+531, -19] Ayy thôi nào, em sửa mấy chỗ rồi còn...

4. [+41, -3] Để chụy đỡ đạn cho nào. Mũi. Quai hàm vuông.

5. [+39, -1] Ý cô là lớn rồi nên có thể tự ý đi PTTM mà không cần xin phép nữa....?

6. [+38, -2] Người nổi tiếng cứ thành thật một lần thôi có được không. Đúng vậy, tôi đã cắt mí. Chuẩn rồi, tôi đi nâng mũi. Đừng lấp liếm là vì giảm cân nữa, chỉ tổ làm người ta mất cảm tình, hoặc không thì đừng có nói gì...

7. [+26, -2] Cứ bảo là vâng em làm mũi đi

8. [+23, -0] Nói thật một lần thì chết ai

9. [+23, -3] Thời buổi này thì cứ thành thật là tốt nhất... nói dối về một sự thật hiển nhiên mà làm gì?

10. [+17, -0] Không hiểu lúc đấy nghĩ gì mà nói thế ㅋㅋ
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment