Friday, March 25, 2016

Bài báo: Chiếc đầm khiêu gợi của TiffanyNguồn: Mydaily - Nate

1. [+168, -65] Bờ vai sexy quá... nhưng chắc chị ấy lạnh lắm

2. [+147, -72] Đường eo và chân của Tiffany jjang

3. [+141, -62]  Da bạn này trắng hơn tôi nghĩ

4. [+37, -22] Chân đẹp, dáng đẹp nhưng đầu to quá...

5. [+33, -14] Không còn nhận ra các nét ngày xưa của cô nàng nữa..

6. [+27, -14] Fany Đầu To

7. [+26, -18] Sao đầu bự dữ

8. [+23, -11] Chị này nên mặc đồ ngắn ngắng thôi, tỉ lệ người xấu thế làm hỏng cả bộ đồ  

Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment