Monday, March 21, 2016

Bài báo: Bộ sưu tập ảnh thẻ của nhóm nữ


Yuri, Yoona, Seohyun


Jiyeon, Krystal, Naeun


Jimin, Seolhyun, Choa


Minha, Hyemi


Yura, Hyeri


Sowon, Yoojoo, Shinbi, Yerin


'Produce 101' Choi Yoojung, Kim Doyeon


Nguồn: Dispatch - Nate1. [+257, -8] Choa... Chẳng biết do bạn này trang điểm hay dao kéo mà tôi chẳng nhận ra luôn

2. [+215, -16] Ai cũng xinh trừ AOA Choa và Jimin  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

3. [+200, -7] Ảnh Choa sốc thế.......

4. [+32, -3] Jimin với Choa ghê thế  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+20, -12] Yoona, Yuri,  Seohyun xinh ơi là xinh

6. [+20, -3] Cho..a?

7. [+19, -4] AOA Jimin..... ớ..?

8. [+15, -2] Uầy.... Nhìn mãi không nhận ra ai, tới khi đọc tên mới biết là Choa...

9. [+12, -1] Choa đấy á? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Giờ xinh vậy mà ngày xưa trông khác thế

10. [+11, -1] Không thể nhận ra Choa.. không phải xấu nhưng trông khác hẳn bây giờ...

Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment